Numer wpisu:651

Data wpisu:04/03/2006

Data wydania wyroku:07/25/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 13/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Powszechne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku rozwiązania umowy przez partycypanta PTBS Sp. z o.o. zwróci wpłacone kwoty po potrąceniu 10% wpłaconych kwot tytułem kosztów zawarcia umowy”

Branża:Nieruchomości


Powrót