Numer wpisu:6099

Data wpisu:07/22/2015

Data wydania wyroku:04/28/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 1922/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Radosław Celmer - CENTURION w Toruniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku, gdy Zamawiający odmówi zawarcia umowy objętej zleceniem z osobą wskazaną przez Pośrednika za cenę i na warunkach określonych w zawartej i obowiązującej umowie pośrednictwa, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić pośrednikowi karę umowną w wysokości wcześniej ustalonego wynagrodzenia lub..."

Branża:Nieruchomości


Powrót