Numer wpisu:4997

Data wpisu:06/25/2013

Data wydania wyroku:12/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1115/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Ewelina Cieszyńska prowadządza działalność gospodarczą pod nazwą "Forum" Biuro Obrotu Nieruchomościami, Przedsiębiorstwo Inwestycji Obrotu Nieruchomościami "Pion"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pośrednik jest uprawniony także do udostępniania i przetwarzania danych osobowych Zamawiającego również w ramach sieci teleinformatycznej podmiotom, którym informacje te są niezbędne w celu sfinalizowania transakcji obrotu nieruchomościami"

Branża:Nieruchomości


Powrót