Numer wpisu:1945

Data wpisu:05/25/2010

Data wydania wyroku:03/05/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1145/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Michał Kosiarski

Oznaczenie pozwanego:Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum. Fotografowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty"

Branża:Inne usługi


Powrót