Numer wpisu:4465

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:01/04/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5409/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:HK Zakład Usługowo Handlowy Partner sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Postanowienie uznane za niedozwolone:"HK ZUH PARTNER sp. z o.o. zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie realizacji programu. Wszelkie koszty powstałe w tej sytuacji ponosi Uczestnik"

Branża:Nieruchomości


Powrót