Numer wpisu:4697

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:03/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3328/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Czarnek

Oznaczenie pozwanego:Klub Piłkarski Legia Warszawa S S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny w Warszawie"

Branża:Inne usługi


Powrót