Numer wpisu:4510

Data wpisu:04/22/2013

Data wydania wyroku:03/06/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3778/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Fundacja Granma z siedzibą w Wolsztynie

Oznaczenie pozwanego:Newcastle sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Od chwili złożenia zamówienia do 72 godzin od wpłaty środków na konto Sklepu, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zażądać zmiany danych umieszczonych na fakturze. Anulowanie zamówienia po tym terminie, może skutkować naliczeniem przez Sklep opłaty w wysokości 5% wartości zamówienia, na pokrycie kosztów poniesionych przez Sklep w związku z obsługą zamówienia. Na powyższą opłatę zostanie wystawiony paragon lub faktura VAT"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót