Numer wpisu:5763

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:06/11/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 11869/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Łukasz Popiało - Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "POPO" w Chrzanowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"playpal.pl jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu serwisu playpal.pl, jeżeli jest to spowodowane: (...) b) przyczynami niezależnymi od playpal.pl"

Branża:Inne usługi


Powrót