Numer wpisu:1244

Data wpisu:09/03/2007

Data wydania wyroku:06/25/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 74/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Jeżeli została udzielona zniżka składki z tytułu zastosowania zabezpieczeń antywłamaniowych, a zabezpieczenie to w momencie powstania szkody (…) nie zadziałało (…), Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie o procent udzielonej zniżki"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót