Numer wpisu:689

Data wpisu:04/07/2006

Data wydania wyroku:09/23/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 51/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:„Termobud” Spółka z o.o. z/s w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Nieterminowe pokrywanie kosztów realizacji lokalu uprawnia Zbywcę – Generalnego Realizatora do odstąpienia od umowy i zatrzymania zadatku oraz dokonania niezwłocznej dystrybucji lokalu na rzecz innego kontrahenta”

Branża:Nieruchomości


Powrót