Numer wpisu:4189

Data wpisu:01/17/2013

Data wydania wyroku:12/04/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3943/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Jarnath - "Solar Nieruchomości" z siedzibą w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Umowa zostaje zrealizowana, a Pośrednik nabywa prawo do ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia w przypadku, gdy Zamawiający przekaże uzyskane od Pośrednika informacje osobom trzecim"

Branża:Nieruchomości


Powrót