Numer wpisu:2627

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:04/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 112/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Spółdzielnia w przypadkach określonych w ust. 2 i 4 zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych rat na poczet wstępnego kosztu budowy bez oprocentowania w terminie 14 dni od daty podpisania nowej umowy z następcą i wniesieniu przez niego środków na pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego"

Branża:Nieruchomości


Powrót