Numer wpisu:2725

Data wpisu:12/28/2011

Data wydania wyroku:02/26/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 656/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"O rezygnacji z imprezy klient zobowiązany jest poinformować biuro podróży w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, ale nie później niż 48 godzin przed wyjazdem. Brak oświadczenia o rezygnacji w powyższym terminie oznacza akceptację zmienionych warunków, o jakich klient został poinformowany"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 767/10)

Branża:Turystyka


Powrót