Numer wpisu:1323

Data wpisu:02/12/2008

Data wydania wyroku:07/03/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 102/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Dariusz Murawski

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót