Numer wpisu:2911

Data wpisu:02/29/2012

Data wydania wyroku:10/06/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1877/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Joanna Adamska - Agencja Handlowo-Usługowa DOMINO w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Przy przekazywaniu informacji Pośrednik opiera się bez weryfikacji na danych określonych w załączniku przez zgłaszającego dany podmiot do obrotu"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011 (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 188/11)

Branża:Nieruchomości


Powrót