Numer wpisu:5544

Data wpisu:02/13/2014

Data wydania wyroku:08/24/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5381/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Piotr Bąkowski

Oznaczenie pozwanego:MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Na wysokość uszczerbku na zdrowiu mają wpływ także: 2) doznanie kilka rodzajów trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takim wypadku MTU wypłaca świadczenie wyłącznie za ten uszczerbek, któremu przypisana jest najwyższa wartość procentowa - zgodnie z tabelą przedstawioną w par. 34 ust. 1 pkt. 3)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót