Numer wpisu:6010

Data wpisu:03/02/2015

Data wydania wyroku:06/20/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 10986/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Małgorzata Palczyńska, Leszek Palczyński

Oznaczenie pozwanego:Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W razie niezapłacenia przez kupującego ceny lub jej części sprzedawca z zachowaniem art. 2.2.4 będzie mógł odstąpić od niniejszej umowy i zatrzymać zadatek"

Branża:Nieruchomości


Powrót