Numer wpisu:4531

Data wpisu:04/23/2013

Data wydania wyroku:03/16/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3818/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:COE TELEINFORMATYKA Sp. z o.o. w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W okresie zawieszenia świadczenia usługi pobiera się opłaty określone w umowie (...)"

Branża:Usługi internetowe


Powrót