Numer wpisu:5773

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:03/18/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 22684/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Władysława Hausmann, Agnieszka Wagner, Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik, Joanna Marciniak, Sylwia Lipińska, Paweł Pyć, Zbigniew Nowacki, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann, Agnieszka Zglińska, Igor Wagner

Oznaczenie pozwanego:Holbex sp. z o.o. w Lesznowoli

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep e-sklep.holbex.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy wysyłkowe z umów usługi przewozowej i pocztowej"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót