Numer wpisu:5791

Data wpisu:08/27/2014

Data wydania wyroku:05/23/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 8210/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jerzy Partyka

Oznaczenie pozwanego:Honorata Klukojć - Kreateria z siedzibą we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep Kreateria zastrzega sobie prawo zmiany cen, opisów produktów, zmiany treści niniejszego regulaminu itp. treści na naszej stronie internetowej i w swojej ofercie"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót