Numer wpisu:4669

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:05/08/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3524/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wysokość obowiązującego oprocentowania podawana jest do wiadomości Posiadacza, w lokalach Banku w formie komunikatów na tablicy ogłoszeń oraz na wyciągach bankowych"

Branża:Usługi bankowe


Powrót