Numer wpisu:4565

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:12/14/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 8342/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jerzy Partyka

Oznaczenie pozwanego:Czesław Sikorski - "Art-Bud" w Wodzisławiu Śląskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót