Numer wpisu:4453

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:02/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2554/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Kupiec sp. z o.o. w Paprotni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu z innej ważnej przyczyny"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót