Numer wpisu:4454

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:02/01/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2984/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Dariusz Skibiński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"a) Mimo dołożenia szczególnych starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy produktów nie zawierają nieścisłości lub błędów. Mogą one wynikać wyłącznie z niezamierzonych przyczyn i nie mogą być podstawą ewentualnych roszczeń"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót