Numer wpisu:886

Data wpisu:09/28/2006

Data wydania wyroku:05/18/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 86/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach

Postanowienie uznane za niedozwolone:“Niewykonanie przez sprzedającego umowy uprawniające kupującego do odstąpienia od umowy rozumiane wyłącznie jako 3 miesięczna zwłoka w przedstawieniu lokalu kupującemu do odbioru. W takiej sytuacji sprzedający zwróci wpłacone w zł kwoty wraz z odsetkami w wysokości 50% stawki kredytu lombardowego NBP, liczonym od daty wpłat, w terminie 4 tygodni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót