Numer wpisu:2649

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:12/09/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 2991/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Elżbieta Cieślawska, Bernard Cieślawski - Biuro Podróży Eltur s.c. Elżbieta Cieślawska, Bernard Cieślawski

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. Termin może zostać przedłużony w sytuacji konieczności uzyskania informacji od współorganizatorów lub podwykonawców. Klient zostanie poinformowany o tym na piśmie."

Branża:Turystyka


Powrót