Numer wpisu:2629

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:08/24/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2961/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Paulina Beinas - Biuro Podróży "Filoktitis"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"B.P. Filoktitis nie zwraca świadczeń, których uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy, z winy leżącej po stronie uczestnika"

Branża:Turystyka


Powrót