Numer wpisu:4755

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:02/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5379/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Piotr Kolecki

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Puri-Pharma" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Apteki Cefarm"

Branża:Inne usługi


Powrót