Numer wpisu:1469

Data wpisu:07/22/2008

Data wydania wyroku:04/29/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 87/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Renata Orłowska, Joanna Kołodziej - Pieńkowska, Beata Kowaluk

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Konkret" Spółka z o.o. w Gdańsku

Postanowienie uznane za niedozwolone:„TBS Konkret zastrzega sobie, w przypadkach uzasadnionych wymagających formy pisemnej, prawo jednostronnego przedłużenia okresu wypowiedzenia do sześciu miesięcy.”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót