Numer wpisu:2324

Data wpisu:06/10/2011

Data wydania wyroku:01/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 442/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Józef Słowik - Biuro Podróży Glob w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku kiedy Uczestnik zrezygnuje z imprezy w trakce jej trwania z przyczyn niezależnych od Biura, Biuro zachowuje prawo do zatrzymania pełnej ceny należnej za usługę"

Branża:Turystyka


Powrót