Numer wpisu:1642

Data wpisu:07/01/2009

Data wydania wyroku:03/24/2009

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 322/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Barbara Sudnik - Hryniewicz

Oznaczenie pozwanego:Integer S.A. we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedający zobowiązuje się odpłatnie prowadzić na koszt Kupującego zarząd i administrację przedmiotowej nieruchomości (budynku i gruntu), począwszy od dnia przekazania lokalu Kupującemu do użytkowania oraz przez okres 36 miesięcy od momentu ustanowienia odrębnej własności dla ostatniego lokalu mieszkalnego na osiedlu Chabrowym 2 etap. Powyższe obowiązki Sprzedający może przenieść na osobę trzecią."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót