Numer wpisu:5760

Data wpisu:08/11/2014

Data wydania wyroku:05/28/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 9142/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Mariusz Adamczyk, Michał Konieczny - L-Med s.c. w Porażynie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedający zastrzega sobie natychmiastową wymagalność nieuiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczególnych rat"

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót