Numer wpisu:1265

Data wpisu:09/17/2007

Data wydania wyroku:10/23/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 147/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Wycena kosztów naprawy obejmuje: a) koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględnienia podatku) w oparciu o: - naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez Uniqa TU S.A, - średnią stawkę za 1 roboczogodzinę, stosowaną na terenie działalności jednostki terenowej, która zawarła umowę ubezpieczenia lub w miejscu naprawy pojazdu, pod warunkiem braku możliwości dokonania naprawy na terenie działalności ww. jednostki; b) koszty części zamiennych i materiałów według wartości netto (tzn. bez uwzględnienia podatku, cła, akcyzy, itp..) ustalonych na podstawie katalogów Eurotax, Audatex lub innych uznanych przez UNIQA TU S.A. (...)"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2007 r. (Sygn akt VI ACa 110/07)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót