Numer wpisu:110

Data wpisu:08/20/2004

Data wydania wyroku:03/10/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 34/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać umów przeniesienia prawa własności z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, którym nieruchomość wskazana została jako potencjalnym nabywcom pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 7 pkt 2 w potrójnej wysokości. Dotyczy to również członków rodziny i znajomych osoby wskazanej.”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót