Numer wpisu:1252

Data wpisu:09/04/2007

Data wydania wyroku:04/30/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 66/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Artur Sobol - Firma "Sobol'a" z/s w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Ponadto stawiający oświadcza, że wyżej określony termin może ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od strony zobowiązanej do sprzedaży a mogących wyniknąć m. in. z decyzji organów administracji rządowej, jak i samorządowej, nie sprzyjających warunków atmosferycznych i itp. - na co strona zobowiązana do kupna wyraża zgodę"

Branża:Nieruchomości


Powrót