Numer wpisu:884

Data wpisu:09/28/2006

Data wydania wyroku:05/18/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 86/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach

Postanowienie uznane za niedozwolone:“W przypadku, gdy średni kurs dolara jest niższy od obowiązującego w dniu podpisania umowy do wyliczenia wysokości wpłat na poczet ceny stosuje się kurs dolara z dnia podpisania umowy, zamiast kursu z dnia dokonania wpłaty”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót