Numer wpisu:4758

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:11/20/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 8179/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jerzy Partyka

Oznaczenie pozwanego:Stanisław Bojsza - "SPORTIMUS" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniami przesyłki, które powstały podczas transportu, rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje potwierdzone protokołem szkodowym potwierdzonym przez przewoźnika przesyłki (Pocztę Polską lub kuriera)"

Branża:Inne usługi


Powrót