Numer wpisu:4749

Data wpisu:05/28/2013

Data wydania wyroku:04/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 82/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Obrony Podstawowych Praw Konsumentów StOPPKa z siedzibą w Bydgoszczy

Oznaczenie pozwanego:Power Paweł Gorczyca Marek Gołosiński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"6. Przed odesłaniem produktu należy o tym fakcie poinformować Sklep i uzyskać numer RMA dla zwrotu. Niniejszy numer musi być trwale naniesiony na zewnątrz paczki"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót