Numer wpisu:2574

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:04/20/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1782/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Karina Głowala

Oznaczenie pozwanego:Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Inwestor Powierniczy oświadcza, że w ramach inwestycji o której mowa powyżej wybuduje dla Finansującego miejsce postojowe wstępnie oznaczone numerem 23-A zlokalizowane na poziomie +1 (pierwsze piętro) garażu zaznaczone na załączonym rzucie, stanowiącym załącznik nr 2 do nin. umowy. "Inwestor Powierniczy zastrzega sobie możliwość zmiany jego lokalizacji"

Branża:Nieruchomości


Powrót