Numer wpisu:2426

Data wpisu:07/05/2011

Data wydania wyroku:01/27/2011

Sygnatura akt: VI ACa 770/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Do zmian istotnych należą w szczególności pobyt skrócony co najmniej o 24 godziny, zmiana rozkładu lotu z przesunięciem godzin wylotu o więcej niż 12 godzin"

Branża:Turystyka


Powrót