Numer wpisu:2625

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:04/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 110/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji budowy niekorzystnych warunków atmosferycznych lub też zaistnienia innych niezależnych od Spółdzielni przeszkód wpływających na terminową realizację inwestycji, Spółdzielnia zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu, o którym mowa o czas trwania tych przeszkód zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym zakresie z Wykonawcą. Z tytułu opóźnienia, o którym mowa powyżej Uczestnikowi budowy nie przysługuje odszkodowanie."

Branża:Nieruchomości


Powrót