Numer wpisu:4698

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:04/19/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1161/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Poltur Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku określonym w ust. 1, Klient zobowiązany do uiszczenia odstępnego w rozumieniu art. 396 K.C. w następujących wysokościach: a) 50 PLN od osoby, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie dłuższym niż 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, b) 10% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 44 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, c) 35% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 30 do 22 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, d) 50% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 21 do 15 dni przed datą imprezy, e) 80% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, f) 100% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy" (pkt VI.2 Warunków uczestnictwa Poltur Polska)

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r.(VI Wydział Cywilny) zmieniające zaskarżone postanowienie, zawarte w punkcie drugim wyroku
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r. (VI Wydział Cywilny) oddalający apelację pozwanego

Branża:Turystyka


Powrót