Numer wpisu:1654

Data wpisu:07/29/2009

Data wydania wyroku:02/25/2009

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 252/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Sylwester Targoński

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w okolicznościach innych, niż podano w zgłoszeniu szkody."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót