Numer wpisu:5072

Data wpisu:08/01/2013

Data wydania wyroku:12/28/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1584/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:"Fundacja na rzecz Ochrony Konsumentów w Sieci" w Gdańsku

Oznaczenie pozwanego:Katarzyna Nowak

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie"

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2013 (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACz 819/13) oddalające zażalenie powoda

Branża:Handel elektroniczny


Powrót