Numer wpisu:2632

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:06/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2090/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z/s w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Monika Wolf - Biuro Turystyczne Watra Travel z/s w Słupsku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"c/ jeżeli wada nie została usunięta, po powrocie uwagi winny być wniesione pisemnie w oparciu o skargę złożoną u rezydenta nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy"

Branża:Turystyka


Powrót