Numer wpisu:1621

Data wpisu:06/10/2009

Data wydania wyroku:12/19/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 183/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Elżbieta Drogowska

Oznaczenie pozwanego:Agata Szawłowska i Grzegorz Szawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "BHN-CHATA" Agencja Nieruchomości Agata i Grzegorz Szawłowscy we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku samodzielnego zawarcia umowy kupna-sprzedaży, darowizny, zamiany, w tym również zawarcia jej w przeciągu 12 miesięcy po rozwiązaniu niniejszego zlecenia z kontrahentem wskazanym przez Agenta Pośrednika, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości oferowanej nieruchomości, i co do tego Zamawiający poddaje się dobrowolnie obowiązkowi zapłaty."

Branża:Nieruchomości


Powrót