Numer wpisu:3801

Data wpisu:10/10/2012

Data wydania wyroku:05/14/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3793/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"SEMEKO Grupa Inwestycyjna" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"SEMEKO przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z winy Klienta w wypadku powstania 14 dniowego opóźnienia w płatnościach [...]."

Branża:Nieruchomości


Powrót