Numer wpisu:3665

Data wpisu:08/30/2012

Data wydania wyroku:12/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 77/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:ABM INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Stronie zobowiązanej do kupna przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu danego lokalu mieszkalnego w terminie do 3 dni po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego w przypadku, gdyby powierzchnia przedmiotowego lokalu mieszkalnego różniła się od powierzchni zakładanej w projekcie o więcej niż +/- 5%"

Branża:Nieruchomości


Powrót