Numer wpisu:2592

Data wpisu:10/03/2011

Data wydania wyroku:04/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 890/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie praw na rzecz ochrony konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Sławomir Grzeszczak

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczestnik może zgłosić reklamację również po zakończeniu imprezy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jej zakończenia"

Branża:Turystyka


Powrót