Numer wpisu:4733

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:01/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3349/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris"

Oznaczenie pozwanego:Dorota Kossowska

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Kraina Filcu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót